wskazania i przeciwwskazania

wskazania i przeciwwskazania do zabiegów elektrycznych :

WSKAZANIA :
przewlekłe choroby i następstwa urazów narządu ruchu z towarzyszącym rozlanym bólem,
zespoły bólowe przebiegające ze wzmożonym napięciem mięśni, zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa,
bóle pleców i kręgosłupa, zespół rwy kulszowej, nerwoból splotu barkowego, nerwoból nerwu międzyżebrowego, nerwoból nerwu trójdzielnego,
rwa kulszowa w przebiegu choroby dyskowej, zespoły naczyniowe: choroba Raynauda (wczesny okres bez owrzodzeń), migrena,
zapalenia okołostawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów, stany po urazach stawów i mięśni oraz ścięgien, porażanie obwodowe nerwu twarzowego,
półpasiec, odmroziny, obrzęki na tle zaburzeń odżywczych, zaniki mięśni z nieczynności.

PRZECIWWSKAZANIA :
bóle nieznanej etiologii, zaburzenie czucia powierzchownego i głębokiego, osobnicza nietolerancja prądu, choroba nowotworowa,
ciążą (za wyjątkiem stymulacji TENS),krwawienia i krwotoki, skłonność do zakrzepów i zatorów, metale wewnętrzne, rozrusznik serca,
okolica serca, zaburzenia rytmu serca, miażdżyca zarostowa tętnic w okresie ii b – iv wg fontaine’, porażenia spastyczne,
przerwanie ciągłości skóry, owrzodzenia, czyraki, wysoka gorączka, choroby zapalne w stanie ostrym,
choroby zakaźne, gruźlica, choroba Parkinsona, epilepsja, choroby psychiczne.