Regulamin zajęć On-line 2020/2021

 

Regulamin Zajęć On-line:

1. Organizatorem zajęć jest Gabrytm Gabriela Helak.

2. Administratorem danych osobowych jest Gabrytm Gabriela Helak 05-500 Piaseczno ul. Staszica 42/10. Informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz sposobie i celu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach osobom, których dane dotyczą są dostępne na stronie internetowej www.gabrytm.eu.

 1. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów- fizjoterapeutów, do których poleceń należy się stosować.

 1. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem zajęć przed uczestniczeniem w pierwszych zajęciach i przestrzegania ich postanowień.

 2. W celu uczestniczenia w zajęcia konieczne jest podanie imienia i nazwiska, opłata zajęć. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych w celu realizacji zajęć. Podanie danych następuje w sposób dobrowolny, ale ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości wpisania na listę uczestników. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych. Dane mogą być udostępniane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Organizator informuje o możliwości nagrywania zajęć i publikowania w celach promocyjno – reklamowych.

 2. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własne ryzyko i odpowiedzialność uczestnika. Biorąc udział w zajęciach uczestnik potwierdza, że jego stan zdrowia pozwala na korzystanie z tej form ćwiczeń. Za skutki wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu i instrukcji, uczestnictwa w zajęciach pomimo przeciwwskazań, a także wbrew poleceniom i wskazówkom instruktora, organizator i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 3. Zapisy przyjmowane są osobiście u instruktora lub telefonicznie pod numerem (48) 605645150.

 1. Prawo do uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa z określeniem dnia i godziny uczestnictwa  w zajęciach oraz wniosły opłatę za udział w zajęciach.

 2. Opłaty wnoszone są na konto: MBank 20 1140 2004 0000 3202 7475 8613 adresat Gabrytm Gabriela Helak

 1. W tytule przelewu: imię i nazwisko uczestnika, data prowadzonych zajęć (miesiąc), grupa on-line, godzina.

 2. Zajęcia opłacane są abonamentowo za okres 1 miesiąca, do 10-go dnia deklarowanego miesiąca.

 1. W przypadku opłacenia i  całkowitej rezygnacji z zajęć oraz pojedynczych nieobecności  nie ma możliwości zmniejszenia kosztów czy zwrotu pieniędzy.

 2. W przypadku długotrwałej nieobecności (powyżej 14 dni oraz chęci kontynuacji zajęć) spowodowanej zdarzeniami losowymi, stanem zdrowia lub wyjazdem istnieje możliwość zwrotu pieniędzy lub odrobienia zajęć po uprzednim pisemnym zgłoszeniu nieobecności.

 3. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora istnieje możliwość odrobienia zajęć lub zwrotu pieniędzy.

 4. Czas trwania zajęć 60 min.

 5. Na zajęciach obowiązuje:

 • obuwie sportowe i pełne obuwie z podeszwą antypoślizgową, strój estetyczny, nieograniczający ruchów,

 • maty do ćwiczeń,

 • pozostałe przybory potrzebne do realizacji zajęć będą ogłaszane przed zajeciami wrazz linkiem do zajęć.

  18. Po opłaceniu zajęć zostanie uczestnikowi przesłany link do zajęć.

  19. Zajęcia prowadzone są w aplikacji ZOOM- aplikacja bezpłatna ( istnieje możliwość pomocy w pobraniu aplikacji kontakt telefoniczny z organizatorem).

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i niezwłocznego poinformowania o zmianach uczestników zajęć.

21. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.