Warsztaty, wykłady

PROPOZYCJA WYKŁADÓW

Przedstawiam propozycję szeregu zajęć teoretycznych przygotowywanych i realizowanych przez firmę Gabrytm Gabriela Helak, bądź na jej zlecenie, przez specjalistów współpracujących (z zakresu rehabilitacji, dietetyki, kosmetologi, podologii, tańca i fitnessu oraz innych wg. potrzeb:


Celem zajęć jest:
– wzrost świadomości w zakresie prozdrowotnego stylu życia;
– propagowanie aktywnego życia;
– profilaktyka schorzeń;
– poszerzanie wiedzy na temat własnego ciała i jego możliwości;
– wspieranie i wzmacnianie motywacji do działań,
– podniesienie samooceny;
– przywrócenie wiary we własne siły.

Tematyka :
– propagowanie prozdrowotnego, aktywnego stylu życia;
– tematyka sezonowa;
– profilaktyka chorób i schorzeń;
– studium urody cery dojrzałej;
– inne w zależności od potrzeb.

Czas trwania: zgodnie zamówieniem.
Metoda: wykłady, warsztaty.
Miejsce realizacji: wskazane przez zleceniodawcę.

przykładowe zagadnienia