przeciwwskazania


  • osoby z niektórymi urazami ortopedycznymi – zwichnięcia, złamania;
  • osoby, którym zlecono ograniczenie poruszania się;
  • osoby w fazie ostrej chorób przewlekłych;
  • ostre zespoły bólowe;
  • choroby i infekcje w przebiegu, których występuje wysoka gorączka.

    Jeśli jednak masz wątpliwości, czy Nordic Walking jest sportem dla Ciebie, zasięgnij opinii lekarza prowadzącego.