Nowy sezon Gimnastyki50+ w Świetlicach GOK Lesznowola-Mysiadło i Magdalenka- informacje!

Z radością informujemy o terminach rozpoczęcia kolejnego sezonu Gimnastyki 50+

wrzesień 2017/czerwiec 2018.

Poniżej przedstawiamy listę placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli rozpoczynających się we wrześniu, harmonogram zajęć oraz szczegóły dotyczące zapisów i opłat w poszczególnych lokalizacjach.

Świetlica GOK Mysiadło; ul.Topolowa 2:

środa i piątek godz. 8.30; 9.40

rozpoczęcie zajęć 01.09.2017r.

Świetlica GOK Magdalenka; ul. Lipowa 28:

poniedziałek godz. 9.30; czwartek godz. 18.30;

rozpoczęcie zajęć: 13.09.2017r.

Zapisy na zajęcia prowadzone u opiekunów Świetlic osobiście lub telefonicznie:

Mysiadło 22 478 44 21;

Magdalenka 509 310 659.

Cena zajęć:

4zajęcia w miesiącu 40 zł,

8 zajęć w miesiącu 80zł.

Opłaty za zajęcia są wnoszone abonamentowo za miesiąc (na początku każdego miesiąca ), u opiekunów Świetlic lub na konto GOK Lesznowola (w tytule prosimy podać imię i nazwisko, rodzaj zajęć, lokalizację oraz miesiąc jakiego dotyczy opłata).

Zapraszamy! Do zobaczenia na zajęciach!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.